Žádost o vydání rozhodnutí o pověření výkonem odborné činnosti referenční laboratoře (MZe)

Instituce:
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Žadatel žádá o vydání vydání potvrzení o způsobilosti externích laboratoří.

Žádost o vydání rozhodnutí o pověření výkonem odborné činnosti referenční laboratoře (MZe)

Žadatel žádá o vydání vydání potvrzení o způsobilosti externích laboratoří.

Formulář a další informace naleznete na webu Ministerstva zemědělství.

Seznam příloh
Žádost o vydání potvrzení o způsobilosti externích laboratoří
Pravidelné novinky e-mailem