Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území – Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Instituce:
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
Platnost formuláře od:
20.04.2018

Na základě podané žádosti stavební úřad posoudí, zda je stavební záměr v souladu zejména s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů.

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území – Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Na základě podané žádosti stavební úřad posoudí, zda je stavební záměr v souladu zejména s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů.Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Seznam příloh
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
Pravidelné novinky e-mailem