Žádost o vydání stanovisek k sazebnímu zařazení zboží

Jedná se o žádosti o stanovisko z oblasti sazebního zařazení konkrétního zboží, obecných dotazů z oblasti sazebního zařazení zboží, případně výkladu kombinované nomenklatury.

Instituce
Celní správa ČR (CS MF)
Platnost formuláře od
01.01.2016

Formulář je možné vyplnit v elektronickém systému na webových stránkách Celní správy.

Doporučujeme