Žádost o vyjádření orgánu veterinární správy k činnosti zařízení pro chov, dodávku a používání pokusných zvířat (MZe)

V případě, že osoba chce získat oprávnění k chovu , dodávce a používání pokusných zvířat musí Ministerstvu zemědělství předložit i vyjádření orgánu veterinnární péče podle § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 419/2012 Sb., které mu vydá místně příslušná krajská veterinární správa Státní veterinární správy.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)

Další informace naleznete na webu Ministerstva zemědělství.

Doporučujeme