Žádost o výpis z rejstříku trestů fyzických osob – Ministerstvo spravedlnosti

Formulář žádost o výpis z rejstříku trestů fyzických osob.

Instituce
Ministerstvo spravedlnosti (MS)
Platnost formuláře od
01.01.2014

Žádost o výpis z rejstříku trestů lze podat v sídle Rejstříku trestů v Praze či v sídle některé z jeho poboček, na každém obecním a městském úřadě, úřadě města, v Praze na obvodním nebo místním úřadě, v územně členěných statutárních městech na úřadě městského obvodu nebo úřadě městské části, který vede matriku.

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Doporučujeme