Žádost o výpis z rejstříku – Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)

Formálář žádosti o výpis z rejstříku průmyslových práv.

Instituce
Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)

Online vyplnění formuláře (nutné přihlášení).

Další informace naleznete na webových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.