Žádost o zápis do centrální evidence sbírek – Ministerstvo kultury

Podáním formuláře na Ministerstvo kultury se žádá o zápis sbírky muzejní povahy do centrální evidence.

Instituce
Ministerstvo kultury (MK)
Platnost formuláře od
01.11.2015

Formulář podle § 3 odst. 2 věty druhé a § 17 odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb. je rozdělen na dvě části. Část A tiskopisu zůstává Ministerstvu kultury, část B se vydá vlastníkovi sbírky. Formulář vedle základních identifikačních údajů obsahuje charakteristiku sbírky. Podrobnosti se uvedou v příloze žádosti.

Formulář naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury.

Doporučujeme