Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele (právnická osoba) (MZe)

Instituce:
Ministerstvo zemědělství (MZe)

Formulář žádosti podle §2f odst. 4 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství pro právnickou osobu (zápis do evidence zemědělského podnikatele).

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele (právnická osoba) (MZe)

Formulář žádosti podle §2f odst. 4 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství pro právnickou osobu (zápis do evidence zemědělského podnikatele).

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Seznam příloh
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele (právnická osoba)
Pravidelné novinky e-mailem