Žádost o zápis pomocného prostředku na ochranu rostlin do úředního registru (ÚKZÚZ)

Řízení nezbytné k povolení k uvedení pomocného prostředku na trh v České republice.

Instituce
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Doporučujeme