Žádost o zápis pomocného prostředku na ochranu rostlin do úředního registru (ÚKZÚZ)

Instituce:
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Řízení nezbytné k povolení k uvedení pomocného prostředku na trh v České republice.

Žádost o zápis pomocného prostředku na ochranu rostlin do úředního registru (ÚKZÚZ)

Řízení nezbytné k povolení k uvedení pomocného prostředku na trh v České republice.

Další informace naleznete na webových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Seznam příloh
Žádost o zápis pomocného prostředku na ochranu rostlin do úředního registru
Pravidelné novinky e-mailem