Žádost o zapsání do rejstříku výrobců dřevěného obalového materiálu (MZe)

Žádost potřebná k registraci subjektu pro výkon výroby a označování dřevěného obalového materiálu (DOM) dle požadavků zákona.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)

Zápisem subjektu do rejstříku výrobců DOM je deklarována způsobilost k provádění označování ošetřených DOM. Součástí žádosti je dále technologický postup výroby a označování DOM a souhlas subjektu se zveřejněním údajů.

Formuláře a další informace naleznete na webu Ministerstva zemědělství.

Doporučujeme