Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Instituce:
Ministerstvo kultury (MK)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

V rámci daného programu lze poskytnout ze státního rozpočtu příspěvek na obnovu kulturní památky

Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

V rámci daného programu lze poskytnout ze státního rozpočtu příspěvek na obnovu kulturní památky

Seznam příloh
Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
Pravidelné novinky e-mailem