Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

V rámci daného programu lze poskytnout ze státního rozpočtu příspěvek na obnovu kulturní památky

Instituce
Ministerstvo kultury (MK)
Platnost formuláře od
01.11.2015

Doporučujeme