Žádost o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin (MZe)

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo k 1. 7. 2014 Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin, do kterého se mohou hlásit vlastníci genetických zdrojů.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)

Cílem je formou dotací podpořit genofond lesních dřevin jako součást národního bohatství ČR. Prvním krokem ze strany vlastníka genetického zdroje je podání žádosti o zařazení genetického zdroje do Národního programu.

Formulář je možné vyplnit online na webu Ministerstva zemědělství.