Žádost o zařazení hraničního přípravku – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Instituce:
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Formulář identifikuje žadatele o zařazení hraničního přípravku a je určen ke specifikaci přípravku, u kterého je požadováno zařazení na základě předložených informací a dat, sumarizuje povinné přílohy k žádosti.

Žádost o zařazení hraničního přípravku – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Formulář identifikuje žadatele o zařazení hraničního přípravku a je určen ke specifikaci přípravku, u kterého je požadováno zařazení na základě předložených informací a dat, sumarizuje povinné přílohy k žádosti.

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Seznam příloh
Žádost o zařazení hraničního přípravku
Pravidelné novinky e-mailem