Žádost o zařazení na seznam odborně způsobilých osob pro provádění revizí vodních děl – Ministerstvo životního prostředí

Formulář žádosti o zařazení na seznam odborně způsobilých osob pro provádění revizí vodních děl.

Instituce
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Další formuláře v kategoriích

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje seznam odborně způsobilých osob pro provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění.

Zde uvedené odborně způsobilé osoby splnily požadavky stanovené odst. 2 § 59 vodního zákona a Metodickým pokynem odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k § 59 odst. 1 písm. k) vodního zákona.

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Doporučujeme