Žádost o zařazení na seznam odborně způsobilých osob pro provádění revizí vodních děl – Ministerstvo životního prostředí

Formulář žádosti o zařazení na seznam odborně způsobilých osob pro provádění revizí vodních děl.

Instituce
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od
01.11.2017

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje seznam odborně způsobilých osob pro provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění.

Zde uvedené odborně způsobilé osoby splnily požadavky stanovené odst. 2 § 59 vodního zákona a Metodickým pokynem odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k § 59 odst. 1 písm. k) vodního zákona.

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.