Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství.