Žádost o změnu klasifikace nebo označení přípravku (ÚKZÚZ)

Řízení nezbytné k uvedení klasifikace nebo označení přípravku na ochranu rostlin uváděného na trh v ČR do souladu s platnými právními předpisy nebo novými skutečnostmi, které nebyly známy v době vydání prvního povolení.

Instituce
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Doporučujeme