Žádost o změnu klasifikace nebo označení přípravku (ÚKZÚZ)

Instituce:
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Řízení nezbytné k uvedení klasifikace nebo označení přípravku na ochranu rostlin uváděného na trh v ČR do souladu s platnými právními předpisy nebo novými skutečnostmi, které nebyly známy v době vydání prvního povolení.

Žádost o změnu klasifikace nebo označení přípravku (ÚKZÚZ)

Řízení nezbytné k uvedení klasifikace nebo označení přípravku na ochranu rostlin uváděného na trh v ČR do souladu s platnými právními předpisy nebo novými skutečnostmi, které nebyly známy v době vydání prvního povolení.

Další informace naleznete na webu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Seznam příloh
Žádost o změnu klasifikace nebo označení přípravku
Pravidelné novinky e-mailem