Žádost o zřízení dálkového přístupu do Evidence skutečných majitelů – Ministerstvo spravedlnosti

Subjekty vyčtené v § 118g odst. 3 rejstříkového zákona mohou zažádat o dálkový přístup k údajům v Evidenci skutečných majitelů.

Instituce
Ministerstvo spravedlnosti (MS)
Platnost formuláře od
01.11.2017

Typicky se bude jednat o tzv. povinné osoby (např. finanční instituce) podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souvislosti s prováděním identifikace a kontroly klienta.

Další informace včetně formulářů a vzorů naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Formulář ve formátu MS Excel ke stažení v příloze.

Doporučujeme