Žádost o zrušení registrace osoby podnikající v ekologickém zemědělství

Formulář slouží k ukončení činnosti osoby podnikající v ekologickém zemědělství. Jde o jednotný formálář pro všechny hlavní činnosti (ekologický zemědělec, výrobce biopotravin, obchodník s biopotravinami apod.)

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Doporučujeme