Žádost o zrušení registrace veterinárního léčivého přípravku – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Instituce:
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Formulář identifikuje žadatele o zrušení registrace a důvod zrušení registrace veterinárních léčiv, je určen ke specifikaci údajů o VLP spojených s konkrétní žádostí, sumarizuje povinné přílohy k žádosti.

Žádost o zrušení registrace veterinárního léčivého přípravku – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Formulář identifikuje žadatele o zrušení registrace a důvod zrušení registrace veterinárních léčiv, je určen ke specifikaci údajů o VLP spojených s konkrétní žádostí, sumarizuje povinné přílohy k žádosti.

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Seznam příloh
Žádost o zrušení registrace veterinárního léčivého přípravku
Pravidelné novinky e-mailem