Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby (klubové stanice a stanice jednotlivců) (ČTÚ)

Instituce:
Český telekomunikační úřad (ČTÚ)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Formulář s kompletními požadavky na udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby.

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby (klubové stanice a stanice jednotlivců) (ČTÚ)

Formulář s kompletními požadavky na udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby.

Formulář se vyplňuje prostřednictvím elektronického systému na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu.

Pravidelné novinky e-mailem