Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů zařízení pevné služby bod-multibod (ČTÚ)

Formulář s kompletními požadavky k využívání rádiových kmitočtů zařízení pevné služby bod-multibod.

Instituce
Český telekomunikační úřad (ČTÚ)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Formulář se vyplňuje prostřednictvím elektronického systému na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu.

Doporučujeme