Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů zařízení pevné služby bod-multibod (ČTÚ)

Instituce:
Český telekomunikační úřad (ČTÚ)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Formulář s kompletními požadavky k využívání rádiových kmitočtů zařízení pevné služby bod-multibod.

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů zařízení pevné služby bod-multibod (ČTÚ)

Formulář s kompletními požadavky k využívání rádiových kmitočtů zařízení pevné služby bod-multibod.

Formulář se vyplňuje prostřednictvím elektronického systému na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu.

Pravidelné novinky e-mailem