Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů námořní pohyblivé služby (lodní stanice) (ČTÚ)

Formulář s kompletními požadavky na udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů námořní pohyblivé služby.

Instituce
Český telekomunikační úřad (ČTÚ)
Platnost formuláře od
01.11.2015

Formulář se vyplňuje prostřednictvím elektronického systému na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu.