Žádost o určení použitelných právních předpisů pro OSVČ (ČSSZ)

Žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení pro OSVČ.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Další formuláře v kategoriích

OSVČ žádá tiskopisem o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům, tj. formuláře A1 v případě evropských koordinačních nařízení nebo bilaterálního formuláře/potvrzení v případě mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení.

Pokyny:

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.

Doporučujeme