Žádost o vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ plynových (DÚ ČR)

Instituce:
Drážní úřad ČR (DÚ ČR)

Žádost o vydání (nebo prodloužení platnosti) osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ v provozu podle § 48 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 16/2012 Sb.

Žádost o vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ plynových (DÚ ČR)

Žádost o vydání (nebo prodloužení platnosti) osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ v provozu podle § 48 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 16/2012 Sb.

Formulář je k dispozici na webových stránkách Drážního úřadu ČR (DÚ ČR).

Pravidelné novinky e-mailem