Žádost o vydání nového povolení k emisím skleníkových plynů (stacionární zdroje) – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Pokud zařízení překročí hranici rozhodnou pro některou z činností podle přílohy 1 zákona 383/2012 Sb. pro zařazení do EU ETS, zažádá jeho provozovatel o vydání povolení k emisím skleníkových plynů.

Instituce
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Další formuláře v kategoriíchFormulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Doporučujeme