Žádost o vydání nového povolení k emisím skleníkových plynů (stacionární zdroje) – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Instituce:
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Pokud zařízení překročí hranici rozhodnou pro některou z činností podle přílohy 1 zákona 383/2012 Sb. pro zařazení do EU ETS, zažádá jeho provozovatel o vydání povolení k emisím skleníkových plynů.

Žádost o vydání nového povolení k emisím skleníkových plynů (stacionární zdroje) – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Pokud zařízení překročí hranici rozhodnou pro některou z činností podle přílohy 1 zákona 383/2012 Sb. pro zařazení do EU ETS, zažádá jeho provozovatel o vydání povolení k emisím skleníkových plynů.Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Seznam příloh
Žádost o vydání nového povolení k emisím skleníkových plynů (stacionární zdroje)
Pravidelné novinky e-mailem