Žádost o povolení klinického hodnocení léčivých přípravků – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Instituce:
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Formulář identifikuje žadatele o povolení klinického hodnocení, je určen ke specifikaci údajů o klinickém hodnocení spojeném s konkrétní žádostí, sumarizuje povinné přílohy k žádosti.

Žádost o povolení klinického hodnocení léčivých přípravků – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Formulář identifikuje žadatele o povolení klinického hodnocení, je určen ke specifikaci údajů o klinickém hodnocení spojeném s konkrétní žádostí, sumarizuje povinné přílohy k žádosti.

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Seznam příloh
Žádost o povolení klinického hodnocení léčivých přípravků
Pravidelné novinky e-mailem