Žádost o povolení klinického hodnocení léčivých přípravků – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Formulář identifikuje žadatele o povolení klinického hodnocení, je určen ke specifikaci údajů o klinickém hodnocení spojeném s konkrétní žádostí, sumarizuje povinné přílohy k žádosti.

Instituce
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Doporučujeme