Žádost o povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření způsobem instalace nebo uvádění do provozu, provozování uznaného skladu, používání zdroje, opravy a servis (SÚJB)

Žádost o povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření podle § 9 odst. 2 písm. f) bod 5., 6., 7. a 9. zákona č. 263/2016 Sb.

Instituce
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Doporučujeme