Žádost o vydání povolení právnické osobě pro zahraniční obchod s vojenským materiálem (Licenční správa MPO)

Zahraniční obchod s vojenským materiálem (součást elektronické Licenční správy ELIS MPO).

Instituce
Licenční správa MPO
Platnost formuláře od
01.11.2017
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Elektronická Licenční správa ELIS MPO umožňuje elektronické podání tzv. „eFormulářů“, které provádějí automatickou kontrolu správnosti a úplnosti vyplnění žádostí a umožňují odeslání formulářů prostřednictvím datových schránek.

Pro vyplnění eFormulářů je třeba mít předem nainstalovaný volně dostupný Software602 Form Filler.

Před zahájením vyplňování doporučujeme seznámit se s Postupem při vyplňování eFormulářů.

Formulář ke stažení a další informace naleznete na stránkách Licenční správy MPO ČR.

Máte-li zájem o zasílání automatických upozornění na změny formulářů Licenční správy MPO, zašlete Vaši kontaktní emailovou adresu na email: elis@mpo.cz.

Doporučujeme