Žádost o povolení k vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany (SÚJB)

Formulář žádosti o povolení k vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany, a to provádění osobní dozimetrie včetně jejího provádění pro vlastní potřebu podle § 9 odst. 2 písm. h) bod 1. zákona č. 263/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Instituce
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Doporučujeme