Žádost o povolení souběžného dovozu – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Formulář identifikuje žadatele o povolení souběžného dovozu veterinárního léčivého přípravku (VLP) a je určen ke specifikaci údajů o VLP, který je předmětem souběžného dovozu, sumarizuje povinné přílohy k žádosti.

Instituce
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Doporučujeme