Formulář žádosti o vydání povolení k výrobě veterinárních léčiv – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Instituce:
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Formulář identifikuje žadatele o povolení k výrobě veterinárních léčiv, všechna místa výroby a kontroly jakosti, druh a rozsah výroby veterinárních léčiv, sumarizuje povinné přílohy k žádosti.

Formulář žádosti o vydání povolení k výrobě veterinárních léčiv – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Formulář identifikuje žadatele o povolení k výrobě veterinárních léčiv, všechna místa výroby a kontroly jakosti, druh a rozsah výroby veterinárních léčiv, sumarizuje povinné přílohy k žádosti.

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Seznam příloh
Formulář žádosti o vydání povolení k výrobě veterinárních léčiv
Pravidelné novinky e-mailem