Žádost o povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření – výroba / dovoz / vývoz / distribuce zdrojů ionizujícího záření (SÚJB)

Instituce:
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Žádost o povolení k nakládání se zdrojem ionizujícího záření podle § 9 odst. 2 písm. f) bod 1.–4. zákona č. 263/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření – výroba / dovoz / vývoz / distribuce zdrojů ionizujícího záření (SÚJB)

Žádost o povolení k nakládání se zdrojem ionizujícího záření podle § 9 odst. 2 písm. f) bod 1.–4. zákona č. 263/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Další informace naleznete na webu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Pravidelné novinky e-mailem