Žádost o povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření – výroba / dovoz / vývoz / distribuce zdrojů ionizujícího záření (SÚJB)

Žádost o povolení k nakládání se zdrojem ionizujícího záření podle § 9 odst. 2 písm. f) bod 1.–4. zákona č. 263/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Instituce
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Doporučujeme