Žádost o převod registrace veterinárního léčivého přípravku – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Formulář identifikuje žadatele o převod registrace veterinárního léčivého prostředku (VLP) a je určen ke specifikaci dosavadního a navrhovaného držitele rozhodnutí o registraci a VLP, kterého se převod registrace týká, sumarizuje povinné přílohy k žádosti.

Instituce
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Doporučujeme