Žádost o úřední uvolnění šarže IVLP na trh v ČR postupem OBPR – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Formulář žádosti k zahájení úředního propouštění šarže vybraného imunologického přípravku administrativním postupem (OBPR). Držitel rozhodnutí o registraci zde předkládá nezbytné údaje o vyrobené šarži příslušného imunologického veterinárního léčivého přípravku, který je předmětem tohoto úředního propouštění.

Instituce
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Doporučujeme