Žádost o úřední uvolnění šarže IVLP postupem OCABR (ÚSKVBL)

Formulář žádosti k zahájení úředního propouštění šarže vybraného imunologického přípravku administrativním postupem a s retestací, kterou provádí úřední laboratoř pro kontrolu léčiv (OCABR postup).

Instituce
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Držitel rozhodnutí o registraci zde předkládá nezbytné údaje o vyrobené šarži příslušného imunologického veterinárního léčivého přípravku, který je předmětem tohoto úředního propouštění včetně požadovaného množství vzorků k retestaci.

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Doporučujeme