Žádost o registraci vývozce do systému REX

Registrace vývozce v systému REX se provádí v oblasti potvrzování původu zboží, pokud to příslušné předpisy vyžadují. V určitých případech je registrace nutná při využívání preferenčního zacházení.

Instituce
Celní správa ČR (CS MF)
Platnost formuláře od
01.01.2016

Formulář naleznete na webových stránkách Celní správy ČR, kde je možné vyplnit jej také přes elektronický systém.