Žádost o schválení veterinárního přípravku – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Instituce:
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Formulář identifikuje žadatele o schválení veterinárních přípravků, je určen ke specifikaci údajů o veterinárním přípravku spojených s konkrétní žádostí, sumarizuje povinné přílohy k žádosti.

Žádost o schválení veterinárního přípravku – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Formulář identifikuje žadatele o schválení veterinárních přípravků, je určen ke specifikaci údajů o veterinárním přípravku spojených s konkrétní žádostí, sumarizuje povinné přílohy k žádosti.

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Seznam příloh
Žádost o schválení veterinárního přípravku
Pravidelné novinky e-mailem