Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ – Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)

Instituce:
Zdravotní pojišťovny
Platnost formuláře od:
01.12.2020

Osoba samostatně výdělečně činná je povinna platit měsíčně zálohy, pokud není od platby těchto záloh zákonem osvobozena, ve výši vypočtené z dosaženého vyměřovacího základu v předchozím roce, tj. na základě odevzdaného Přehledu.

Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ – Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)

Osoba samostatně výdělečně činná je povinna platit měsíčně zálohy, pokud není od platby těchto záloh zákonem osvobozena, ve výši vypočtené z dosaženého vyměřovacího základu v předchozím roce, tj. na základě odevzdaného Přehledu.

Interaktivní PDF formulář nejprve uložte do počítače, až poté jej otevřete (některé internetové prohlížeče mají problém formulář správně zobrazit).

Další informace naleznete na webových stránkách zdravotní pojišťovny.

Seznam příloh
Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ
Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ - interaktivní
Pravidelné novinky e-mailem