Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ – Revírní bratrská pokladna (RBP)

Osoba samostatně výdělečně činná je povinna platit měsíčně zálohy, pokud není od platby těchto záloh zákonem osvobozena, ve výši vypočtené z dosaženého vyměřovacího základu v předchozím roce, tj. na základě odevzdaného Přehledu.

Instituce
Zdravotní pojišťovny
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webových stránkách zdravotní pojišťovny.

Doporučujeme