Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ – Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP)

Osoba samostatně výdělečně činná je povinna platit měsíčně zálohy, pokud není od platby těchto záloh zákonem osvobozena, ve výši vypočtené z dosaženého vyměřovacího základu v předchozím roce, tj. na základě odevzdaného Přehledu.

Instituce
Zdravotní pojišťovny
Další formuláře v kategoriích

Poučení:

Další informace naleznete na webových stránkách zdravotní pojišťovny.

Interaktivní PDF formulář nejprve uložte do počítače, až poté jej otevřete (některé internetové prohlížeče mají problém formulář správně zobrazit).

Doporučujeme