Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ – Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

Instituce:
Zdravotní pojišťovny
Platnost formuláře od:
01.12.2020

Osoba samostatně výdělečně činná je povinna platit měsíčně zálohy, pokud není od platby těchto záloh zákonem osvobozena, ve výši vypočtené z dosaženého vyměřovacího základu v předchozím roce, tj. na základě odevzdaného Přehledu.

Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ – Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

Osoba samostatně výdělečně činná je povinna platit měsíčně zálohy, pokud není od platby těchto záloh zákonem osvobozena, ve výši vypočtené z dosaženého vyměřovacího základu v předchozím roce, tj. na základě odevzdaného Přehledu.

Interaktivní PDF formulář nejprve uložte do počítače, až poté jej otevřete (některé internetové prohlížeče mají problém formulář správně zobrazit).

Další informace a formuláře naleznete na webových stránkách zdravotní pojišťovny.

Pravidelné novinky e-mailem