Žádost o udělení autorizace podnikající fyzické osobě (MŠMT)

Instituce:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Formulář slouží k podání žádosti podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o udělení autorizace podnikající fyzické osobě (MŠMT)

Formulář slouží k podání žádosti podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

Další informace týkající se oblasti autorizace naleznete na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Pravidelné novinky e-mailem