Žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice (MŠMT)

Žádost se podává veřejné vysoké škole v ČR, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program. MŠMT rozhoduje v případě pochybnosti o věcné příslušnosti veřejné vysoké školy.

Instituce
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Jak vyplnit a odeslat formulář:

  • Otevřete (stáhněte) si formulář žádosti kliknutím na název formuláře.
  • Formulář žádosti vyplňte a vytiskněte nebo vyplněný uložte / v případě ručně vyplnitelného formuláře jej vytiskněte a ručně vyplňte.
  • Vytištěný formulář vlastnoručně podepište a zašlete spolu s přílohami na MŠMT, nebo doručte elektronicky v souladu se zákonem 300/2008 Sb.

Tip! Než začnete formulář vyplňovat, přečtěte si jednotlivé položky a poučení, lépe tak porozumíte vyplňovaným údajům i celkovému účelu dokumentu.

U některých formulářů najdete detailní návod na vyplnění na samém konci formuláře.

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Doporučujeme