Žádost o vydání osvědčení o autorizaci

Instituce:
Státní zdravotní ústav (SZÚ)
Platnost formuláře od:
07.03.2018

Formulář žádosti o vydání osvědčení o autorizaci podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o vydání osvědčení o autorizaci

Formulář žádosti o vydání osvědčení o autorizaci podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Další související odkazy a informace naleznete na webových stránkách Státního zdravotního ústavu.

Seznam příloh
Žádost o vydání osvědčení o autorizaci
Pravidelné novinky e-mailem