Žádost o zapsání letadla do vojenského leteckého rejstříku

Instituce:
Ministerstvo obrany (MO)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Bez zapsání letadla do vojenského leteckého rejstříku České republiky nemůže být ve vzdušném prostoru České republiky provozováno jako vojenské letadlo. V evidenci se vedou především údaje – typ, výrobní číslo, provozovatel, vlastník, poznávací značka, datum zápisu atd. Ministerstvo při zápisu přidělí vojenskému letadlu poznávací značku a vydá osvědčení o zápisu vojenského letadla do vojenského leteckého rejstříku.

Žádost o zapsání letadla do vojenského leteckého rejstříku

Bez zapsání letadla do vojenského leteckého rejstříku České republiky nemůže být ve vzdušném prostoru České republiky provozováno jako vojenské letadlo. V evidenci se vedou především údaje – typ, výrobní číslo, provozovatel, vlastník, poznávací značka, datum zápisu atd. Ministerstvo při zápisu přidělí vojenskému letadlu poznávací značku a vydá osvědčení o zápisu vojenského letadla do vojenského leteckého rejstříku.

Formulář v gesci Ministerstva obrany.

Pravidelné novinky e-mailem