Formulář žádosti o změnu povolení k činnosti kontrolní laboratoře – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Instituce:
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Formulář identifikuje žadatele o změnu v povolení k činnosti kontrolní laboratoře osvědčující jakost léčivých přípravků a je určen ke specifikaci požadované změny výroby veterinárních léčiv, sumarizuje povinné přílohy k žádosti.

Formulář žádosti o změnu povolení k činnosti kontrolní laboratoře – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Formulář identifikuje žadatele o změnu v povolení k činnosti kontrolní laboratoře osvědčující jakost léčivých přípravků a je určen ke specifikaci požadované změny výroby veterinárních léčiv, sumarizuje povinné přílohy k žádosti.

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Seznam příloh
Formulář žádosti o změnu povolení k činnosti kontrolní laboratoře
Pravidelné novinky e-mailem