Žádost o změnu registrace veterinárních léčivých přípravků – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Instituce:
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Formulář identifikuje žadatele o změnu registrace veterinárního léčivého přípravku (VLP) a je určen ke specifikaci změny registrace VLP, kterou se rozumí jakákoliv změna obsahu údajů a dokumentace oproti stavu v okamžiku vydání rozhodnutí o registraci nebo schválení poslední změny registrace, sumarizuje povinné přílohy k žádosti.

Žádost o změnu registrace veterinárních léčivých přípravků – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Formulář identifikuje žadatele o změnu registrace veterinárního léčivého přípravku (VLP) a je určen ke specifikaci změny registrace VLP, kterou se rozumí jakákoliv změna obsahu údajů a dokumentace oproti stavu v okamžiku vydání rozhodnutí o registraci nebo schválení poslední změny registrace, sumarizuje povinné přílohy k žádosti.

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Pravidelné novinky e-mailem