Žádost o osvědčení pro funkce údržby (DÚ ČR)

Instituce:
Drážní úřad ČR (DÚ ČR)

Žádost o osvědčení o uznání systému údržby v Evropské unii v souladu se směrnicí 2004/49/ES a nařízením (EU) č. 445/2011.

Žádost o osvědčení pro funkce údržby (DÚ ČR)

Žádost o osvědčení o uznání systému údržby v Evropské unii v souladu se směrnicí 2004/49/ES a nařízením (EU) č. 445/2011.

Formulář je k dispozici na webových stránkách Drážního úřadu ČR (DÚ ČR).

Pravidelné novinky e-mailem