Žádost o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce (DÚ ČR)

Žádost o vydání/výměnu průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla na vlečce podle § 45 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

Instituce
Drážní úřad ČR (DÚ ČR)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Formulář je k dispozici na webových stránkách Drážního úřadu ČR (DÚ ČR).

Doporučujeme