Základní zpráva – Ministerstvo životního prostředí

Formulář pro sepsání základní zprávy při manipulaci s nebezpečnými látkami, které mohou znečistit půdu a podzemní vodu.

Instituce
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Další formuláře v kategoriích

Pokud jsou v zařízení používány, vyráběny nebo ze zařízení vypouštěny nebezpečné látky, které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení, je provozovatel zařízení povinen zajistit vypracování základní zprávy a předložit základní zprávu úřadu ke schválení jako součást žádosti. Základní zpráva musí obsahovat stanovené informace a mohou ji zpracovávat odborně způsobilé osoby.

Další informace naleznete na webových stránkám Ministerstva životního prostředí.

Doporučujeme