Základní zpráva – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Instituce:
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Pokud jsou v zařízení používány, vyráběny nebo ze zařízení vypouštěny nebezpečné látky, které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení, je provozovatel zařízení povinen zajistit vypracování základní zprávy a předložit základní zprávu úřadu ke schválení jako součást žádosti. Základní zpráva musí obsahovat stanovené informace a mohou ji zpracovávat odborně způsobilé osoby.

Základní zpráva – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Pokud jsou v zařízení používány, vyráběny nebo ze zařízení vypouštěny nebezpečné látky, které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení, je provozovatel zařízení povinen zajistit vypracování základní zprávy a předložit základní zprávu úřadu ke schválení jako součást žádosti. Základní zpráva musí obsahovat stanovené informace a mohou ji zpracovávat odborně způsobilé osoby.Další informace naleznete na webových stránkám Ministerstva životního prostředí.

Seznam příloh
Základní zpráva
Pravidelné novinky e-mailem